Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thanh Sử;  Advisor : Đỗ, Văn Phức (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận về rủi ro của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. Thực trạng đánh giá và phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty viễn thông Viettel. Một số giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty viễn thông Viettel trong 5 năm tới.

  • Thesis


  • Authors : Đinh Phạm Tài Linh;  Advisor : Đỗ Xuân Khôi (2010)

  • Tổng quan về hệ thống tải điện xoay chiều linh hoạt và bộ điều chỉnh góc pha. Phát triển chương trình tính toán phân bố dòng để mô phỏng máy điều chỉnh pha và độ nhạy của dòng công suất nhánh theo thông số. Trình bày chương trình tính toán phân bố dòng và độ nhạy trong matlab và việc sử dụng máy điều chỉnh pha cgống quá tải cho hệ thống điện Miền Bắc Việt Nam.