Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Quyên;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2012)

  • Trình bày về cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Việt Nam. Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề và công tác phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở Trường cao đẳng nghề Sông Đà. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở Trường cao đẳng nghề Sông Đà.