Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hoa;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2013)

 • Hiện trạng quản lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trí tuệ nghiệp vụ. Ứng dụng trí tuệ nghiệp vụ trong quản lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cài đặt mô hình lưu trữ dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008. Thiết kế truy vấn thực hiện báo cáo, thống kê tổng hợp dữ liệu cá nhân, giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo các tiêu chí khác nhau.

 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Nga;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2010)

 • Trình bày về kỹ thuật cảm biến không dây. Giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Giới thiệu giao thức OPEAS. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá hiệu năng của giao thức so với các giao thức khác cùng loại.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.