Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Sỹ Thạch;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2014)

  • Tìm hiểu chung về thị trường điện trên thế giới và Việt Nam. Các vấn đề chung về giá biên nút trong thị trường điện và phương pháp tính giá biên nút. Tính giá biên nút bằng mô hình bài toán tối ưu dòng công suất. Sử dụng Matlab - áp dụng tính giá biên nút vào sơ đồ lưới điện Miền Bắc 2011.

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Ngọc Dũng;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2014)

  • Sự cần thiết nâng cao độ chính xác định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện. Phương pháp định vị sự cố cho đường dây truyền tải điện. Phương pháp định vị sự cố kết hợp xác định tổng trở đường dây dựa theo tín hiệu đo lường không đồng bộ từ hai đầu. Mô phỏng và kiểm chứng.