Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Chansamay, Bounthene;  Advisor : Trần Đình Long (2008)

 • Trình bày nội dung quy hoạch phát triển lưới điện và vấn đề đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá độ tin cậy của lưới điện. Phương pháp và mô hình dự báo phụ tải điện. Độ tin cậy của số liệu dự báo. Ảnh hưởng của cấu trúc lưới điện đến độ tin cậy cung cấp điện.

 • Thesis


 • Authors : Bulyaphol, Phousavanh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2008)

 • Đánh giá tổng quan về nguồn năng lượng mới và tái tạo, mô hình ghép nối các nguồn phát điện có sử dụng năng lượng mới và tái tạo, ứng dụng các mô hình ghép nối sử dụng năng lượng mới và tái tạo đối với các khu tái định cư và vùng sâu vùng xa ở nước Lào.

 • Thesis


 • Authors : Anouphanh Simmachanthavong;  Advisor : Trần Văn Tớp (2008)

 • Tổng quan về điện trường dưới các đường dây tải điện cao áp và ảnh hưởng. Tính toán điện trường dưới các đường dây tải điện bằng phương pháp giải tích. Phương pháp mô phỏng số tính toán điện trường dưới đường dây 230 KV.

 • Thesis


 • Authors : Suvanamethy Sucvilay;  Advisor : Trần Bách (2008)

 • Trình bày hệ thống điện Lào. Lý thuyết đường dây siêu cao áp. Tổn thất công suất và tổn thất điện năng-Hiệu suất tải điện trên đường dây siêu cao áp. Phân tích các sơ đồ đường dây 500 KV khoảng cách trung bình

 • Thesis


 • Authors : Đào Quang Minh;  Advisor : Nguyễn Xuân Hoàng Việt (2010)

 • Giới thiệu cơ sở kỹ thuật truyền thông. Hệ thống SCADA và các ứng dụng trong hệ thống điện. Thực trạng thiết bị, tự động háo và điều khiển trong lưới điện 110KV do công ty lưới điện cao thế miền Bắc quản lý. Hệ thống mini SCADA ứng dụng cho các trạm 110KV. Hiệu quả của mô hình mini SCADA và các kiến nghị.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Phạm Tài Linh;  Advisor : Đỗ Xuân Khôi (2010)

 • Tổng quan về hệ thống tải điện xoay chiều linh hoạt và bộ điều chỉnh góc pha. Phát triển chương trình tính toán phân bố dòng để mô phỏng máy điều chỉnh pha và độ nhạy của dòng công suất nhánh theo thông số. Trình bày chương trình tính toán phân bố dòng và độ nhạy trong matlab và việc sử dụng máy điều chỉnh pha cgống quá tải cho hệ thống điện Miền Bắc Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Cao Ngọc Tuấn;  Advisor : Trần Bách (2010)

 • Khái niệm chung về lưới phân phối và các hàm chỉ tiêu kinh tế đánh giá. Sơ lược về lưới phân phối tỉnh Quảng Bình, nhu cầu nâng cao hiệu quả vận hành, xây dựng phương pháp tính toán và một số giải pháp nâng cao hiệu quả lưới phân phối tỉnh Quảng Bình.