Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Phong;  Advisor : Nguyễn Hoài Nam; Trần Thu Hương (2017)

 • Giới thiệu về san hô mềm, tình hình nghiên cứu về hóa học và hoạt tính sinih học một số loài san hô mềm điển hình thuộc giống sinularia. Nêu phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm phân lập các hợp chất từ san hô mềm sinularia brassica. Kết quả xác định cấu trúc các hơp chất phân lập được, kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư các hợp chất phân lập được

 • Thesis


 • Authors : Vũ Tuấn Long;  Advisor : Phạm Thanh Huyền; Hoàng Anh Tuấn (2017)

 • Giới thiệu về cao su thiên nhiên, cao su thiocol (TKR), các hệ đóng rắn và biến tính polysulfide lỏng, các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng cao su TKR. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tổng hợp nguyên liệu đầu, tổng hợp cao su thiocol lỏng.

 • Thesis


 • Authors : Mai Văn Võ;  Advisor : Vũ Thị Ngọc Minh (2017)

 • Tổng quan khoáng cordierite, khoáng mulite, một số kết quả nghiên cứu về gốm cordierite xốp, ứng dụng của vật liệu cordierite-mullite. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát điều kiện than hóa trấu; khảo sát ảnh hưởng của kích thước hạt và hàm lượng than trấu đến phương pháp tạo hình; ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến các tính chất của mẫu gốm xốp.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Toản;  Advisor : Trịnh Xuân Anh; Nguyễn Duy Cường (2017)

 • Giới thiệu về vật liệu nano; vật liệu bán dẫn pha tạp; màng mỏng dẫn điện, ngăn bức xạ hồng ngoại AZO; một số phương pháp chế tạo. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả tổng hợp vật liệu AZO, tính chất quang của vật liệu AZO.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân Anh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2017)

 • Tổng quan chất phát quang vô cơ, chất phát quang Zn2SiO4:Mn2+, các phương pháp tổng hợp chất quang Zn2SiO4:Mn2+. Nêu phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm. Kết quả ảnh hưởng của dạng tiền chất lên độ phát quang của sản phẩm, khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới độ phất quang của sản phẩm,...

 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Kết;  Advisor : Lưu Văn Chính; Vũ Đình Hoàng (2017)

 • Tổng quan zerumbone và các dẫn xuất. giới thiệu một số hợp chất ức chế được sử dụng trong tổng hợp thuốc. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp các dẫn xuất của azazerumbone, tổng hợp các dẫn xuất mới của zerumbone qua nối đôi biệt lập ở vị trí số 6,...

 • Thesis


 • Authors : Mai Văn Dương;  Advisor : Vũ Hoàng Tùng (2017)

 • Giới thiệu về vật liệu chịu lửa cách nhiệt, cơ sở khoa học của vật liệu chịu lửa corun xốp, lý thuyết kết khối và các yếu tố sảnh hưởng, các phương pháp phân tích. Nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự p hân hủy gibbsite, đến sự hình thành khoáng; ảnh hưởng của chế độ gia nhiệt đến khối lượng thể tích, độ co toàn phần và độ co phụ,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Liên Phương;  Advisor : Nguyễn Phạm Duy Linh; Nguyễn Văn Khôi (2017)

 • Tổng quan vật liệu polyme và bao bì kháng khuẩn, phụ gia kháng khuẩn, polyme sử dụng làm bao bì kháng khuẩn, tình hình nghiên cứu về bao bì kháng khuẩn trong nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu kháng khuẩn; quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa kháng khuẩn; ứng dụng hộp (lọ) kháng khuẩn trong bảo quản thực phẩm và dược phẩm.