Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2015)

  • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công ty cổ phần và quản lý thuế TNDN đối với công ty cổ phần; Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần; những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn Chi cục Thuế huyện Tam Đảo thời gian qua và...