Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2017)

 • Tổng quan tai biến mạch máu não, nguyên nhân và xử trí; phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não; một số thiết bị tập luyện phục hồi chức năng đi và đứng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não. Mô hình hệ thống tích hợp hỗ trợ trong tập luyện phục hồi chức năng. Thiết kế thiết bị tập luyện phục hồi chức năng đi và đứng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Trần Bạch Dương (2017)

 • Tổng quan về các loài bình vôi, các alkaloid nhân isoquinoline của bình vôi, một số phương pháp tách và tinh chế các alkaloid từ bình vôi. Nêu phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm phân lập BV1, phân lập các phần chiết giàu BV2 và BV3...Kết quả phân tích xác định cấu trúc của BV1, BV2, BV3...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2017)

 • Tổng quan về công nghệ IPTV. Cơ sở nền tảng của công nghệ. Giải pháp triển khai mạng IPTV tại Nam Định.