Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2017)

 • Tổng quan tai biến mạch máu não, nguyên nhân và xử trí; phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não; một số thiết bị tập luyện phục hồi chức năng đi và đứng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não. Mô hình hệ thống tích hợp hỗ trợ trong tập luyện phục hồi chức năng. Thiết kế thiết bị tập luyện phục hồi chức năng đi và đứng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Trần Bạch Dương (2017)

 • Tổng quan về các loài bình vôi, các alkaloid nhân isoquinoline của bình vôi, một số phương pháp tách và tinh chế các alkaloid từ bình vôi. Nêu phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm phân lập BV1, phân lập các phần chiết giàu BV2 và BV3...Kết quả phân tích xác định cấu trúc của BV1, BV2, BV3...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2017)

 • Tổng quan về công nghệ IPTV. Cơ sở nền tảng của công nghệ. Giải pháp triển khai mạng IPTV tại Nam Định.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2015)

 • Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm Simple-E. Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2002-2014. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2009)

 • Trình bày tổng quan về nhiệm vụ của luận văn. Cơ sở lý thuyết về quản trị mạng. Các mô hình và giải pháp giám sát mạng hiện nay. Xây dựng mô hình quản trị mạng phân tán, cho mạng Campus trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cài đặt và thử nghiệm. Kết luận và hướng nghiên cứu của đề tài.

 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Văn Diệu Anh (2018)

 • Tổng quan về kim loại nặng; đặc tính và ứng dụng của một số kim loại nặng; xác định các dạng tồn tại kim loại nặng trong nguồn nước; tình hình ô nhiễm kim loại nặng trong nguồn nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá phân bố kim loại nặng trong nguồn nước sông Cầu, giữa nước và trầm tích trên sông Cầu; dự đoán nguồn ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích; một số giải pháp quả...