Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2015)

  • Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm Simple-E. Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2002-2014. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy.