Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

 • Theo dõi về sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới. Kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

 • Theo dõi sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Đưa ra phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới, kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Phạm Văn Đồng (2006)

 • Tổng quan về robot hai chân. Điểm triệt tiêu momemt. Khảo sát động học của robot hai chân dạng phẳng. Sử dụng ma trận Jacobi của ZMP điều chỉnh cân bằng