Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Lê Việt Tiến (2014)

  • Tổng quan về công suất phản kháng trong lưới điện phân phối. Các thuật toán bù tối ưu công suất phản kháng. Tổng quan lưới điện trung áp công ty điện lực Sóc Sơn. Tính toán bù công suất phản kháng cho lộ đường dây 478-E19 bằng phần mềm PSS/ADEPT.