Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Sỹ Mão (2010)

  • Giới thiệu chung về các vấn đề của đề tài. Tổng quan về vai trò vị trí công tác kiểm định và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của lò hơi trong nhà máy điện. Tác động đối với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Mục tiêu và nội dung công tác kiểm định và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Áp dụng quy trình kiểm định cho một dự&#...