Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

  • Theo dõi về sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới. Kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

  • Theo dõi sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Đưa ra phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới, kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.