Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2009)

  • Trình bày lý thuyết chung về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích các nhân tố chiến lược ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Một số giải pháp chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.