Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Thúy Anh (2015)

  • Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu GNSS và phương pháp xác định chính xác. Kiến trúc bộ thu trực tiếp. Tối ưu hóa kiến trúc bộ thu trực tiếp, mô hình SDR. Bộ thu trực tiếp GPS áp dụng công nghệ vô tuyến phần mềm SDR. Mô phỏng tính toán khối dò sóng bộ thu trực tiếp ứng dụng SDR.