Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor : Lê Quang Hòa (2016)

 • Tổng quan về bệnh dịch hạch và nguyên nhân gây bệnh dịch hạch; biểu hiện của bệnh dịch hạch; cơ chế lây lan dịch hạch và vi khuẩn yersinia pestis. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp nhân tạo gen caf1 mã hóa kháng nguyên nang F1 của vi khuẩn yersinia pestis; biểu hiện và tinh sạch protein kháng nguyên nang F1 tái tổ hợp trong E.coli.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor : Trịnh Quang Huy (2011)

 • Đánh giá hiện trạng và áp lực đối với chất lượng nước các hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn Gia Lâm. Xác định mức độ và biến động đa dạng và phong phú khu hệ tảo cát sống bám tại một số các hệ thống vực điển hình. Đánh giá mối quan hệ giữa thành phần và mật độ khu hệ tảo cát sống bám với chất lượng nước tại hệ thống thủy vực điển hình. Xác định nhóm loài chỉ thị&...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về điện não. Điện não đồ và động kinh. Sóng điện não và gây mê.