Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor : Lê Quang Hòa (2016)

  • Tổng quan về bệnh dịch hạch và nguyên nhân gây bệnh dịch hạch; biểu hiện của bệnh dịch hạch; cơ chế lây lan dịch hạch và vi khuẩn yersinia pestis. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp nhân tạo gen caf1 mã hóa kháng nguyên nang F1 của vi khuẩn yersinia pestis; biểu hiện và tinh sạch protein kháng nguyên nang F1 tái tổ hợp trong E.coli.