Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Văn Xá (2013)

  • Giới thiệu sơ đồ nối điện chính, máy biến áp, dầu cách điện dùng trong máy biến áp 500kv - Nhà máy thủy điện Sơn La. Nêu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích các mẫu dầu cách điện; mối quan hệ giữa các tính chất của dầu, giữa các thành phần khí với tính chất của dầu.