Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Trần Việt Hà (2017)

  • Luận văn đưa ra cơ sở lý thuyết về huy động vốn và đẩy mạnh huy động vốn của Ngân hàng thương mại, làm sáng tỏ thêm những lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHHT chi nhánh Sở giao dịch từ đó đưa ra hệ thống giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh huy động vốn tại tại NHHT chi nhánh Sở giao d...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Lê Văn Doanh; Lê Hải Hưng (2014)

  • Thực trạng của các hoạt động đánh cá kết hợp ánh sáng trên thế giới và tại Việt Nam. Đo đạc các thông số của bộ đèn LED siêu sáng dùng trong đánh cá biển so sánh với bộ đèn Metal Halide. Thực nghiệm nghiên cứu chế tạo, lắp ráp một dàn đèn led tube của IP cao để trang bị cho tàu đánh cá lưới vây.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Lê Thái Hùng (2013)

  • Tổng quan về công nghệ ép chảy ngang. Lý thuyết về ảnh hưởng của yếu tố đến quá trình ép chảy. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ép chảy ngang khớp nối chữ thập bằng phần mềm Deform3D. Thực nghiệm chế tạo khớp nối chữ thập bằng phương pháp ép chảy ngang.