Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Đỗ Mạnh Cường (2012)

  • Trình bày tổng quan về điều khiển quá trình và các phương án xây dựng bộ điều khiển. Đặc điểm sách lược điều khiển truyền thẳng và điều khiển phản hồi. Tổng quan về công nghệ nhiệt điện. Kết hợp điều khiển truyền thẳng và phản hồi đầu ra trong một số quá trình của nhà máy nhiệt điện khí. Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển mức nước bình nước cấp sử dụng công cụ Matlab.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Phạm Văn Sơn (2010)

  • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường tiểu học. Thực trạng về công tác quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường tiểu học huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Một số biện pháp Quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở trường tiểu học huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.