Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Trần Bách (2011)

  • Trình bày vấn đề công suất phản kháng trong hệ thống điện. Các thiết bị bù công suất phản kháng trong hệ thống điện. Một số phương pháp giải bài toán tối ưu công suất phản kháng trong hệ thống điện. Ứng dụng cho hệ thống điện chuẩn IEEE và hệ thống điện miền Bắc Việt Nam.