Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Trần Việt Hà (2017)

  • Luận văn đưa ra cơ sở lý thuyết về huy động vốn và đẩy mạnh huy động vốn của Ngân hàng thương mại, làm sáng tỏ thêm những lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHHT chi nhánh Sở giao dịch từ đó đưa ra hệ thống giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh huy động vốn tại tại NHHT chi nhánh Sở giao d...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Phạm Thị Nhuận (2011)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết về năng lượng gió, tuốc bin gió và phương pháp tính giá điện gió. Hiện trạng ứng dụng điện gió tại Việt Nam và thế giới. Tính toán giá điện gió và đề xuất các giải pháp hỗ trợ dự án phong điện. Kết luận và kiến nghị.