Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2017)

 • Cơ sở lý thuyết tuyến tính hóa chính xác, điều khiển thích nghi theo tư tưởng giả định rõ, phân tích tính ổn định của hệ thống. Nêu phương pháp điều khiển trượt. Liên kết nonholonomic và mô hình xe tự hành ba bánh. Thiết kế bộ điều khiển và mô hình kiểm chứng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Trần Xuân Việt (2011)

 • Trình bày tổng quan về tạo lập và ứng dụng các phần mềm máy tính trong cơ khí. Thiết kế đồ gá gia công cơ khí. Phân tích cơ sở dữ liệu và lựa chọn phần mềm ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu thiết kế đồ gá. Phân nhóm các chi tiết của đồ gá gia công cơ khí. Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D bằng Solidworks sử dụng tiện ích design table. Xây dựng giao diện phần mềm và kết nối...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Trần Thu Hương (2016)

 • ổng quan về cây măng cụt. Nêu phương pháp nghiên cứu: phương pháp chiết tách, sắc ký cột (CC), sắc ký lớp mỏng...Thực nghiệm thu mẫu thực vật, chiết tách và nâng cao hàm lượng các hợp chất xanthone, xác định hàm lượng các xanthone bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao...Kết quả nghiên cứu chiết tách và nâng cao hàm lượng các hợp chất xanthone, định lượng hàm lượng xanthone trong mẫu cặn chiết vỏ ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Thúy Anh (2015)

 • Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu GNSS và phương pháp xác định chính xác. Kiến trúc bộ thu trực tiếp. Tối ưu hóa kiến trúc bộ thu trực tiếp, mô hình SDR. Bộ thu trực tiếp GPS áp dụng công nghệ vô tuyến phần mềm SDR. Mô phỏng tính toán khối dò sóng bộ thu trực tiếp ứng dụng SDR.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thứ 3 WCDMA. Công nghệ di động thế hệ 3 W-CDMA. Các giải pháp kỹ thuật trong W-CDMA. Phương pháp quy hoạch mạng vô tuyến UMTS 3G. Quy hoạch vô tuyến UMTS 3G mạng Vinaphone khu vực Thành phố Đà Nẵng