Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Thái Ngọc;  Advisor : Phan Đình Châu; Vũ Bình Dương (2016)

 • Tổng quan về Altretamin, các phương pháp tổng hợp altretamin, một số phương pháp hóa lý dùng trong xác định cấu trúc hóa học và độ tinh khiết của các hợp chất hữu cơ. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát xây dựng quy trình tổng hợp Altretamin quy mô phòng thí nghiệm; kết quả xác định cấu trúc hóa học và kiểm nghiệm Altretamin tổng hợp được.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Hiếu;  Advisor : La Thế Vinh; Nguyễn Quang Bắc (2016)

 • Tổng quan nước thải nhiễm TNT; tính chất hóa lý, vai trò, tính chất nguy hại của NTN, hiện trạng công nghệ xử lý nước thải TNT; phương pháp nội điện phân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát tính chất đặc trưng và tải lượng nước thải nhiễm TNT tại một số nhà máy quốc phòng, nghiên cứu công nghệ nội điện phân xử lý nước thải TNT,...

 • Thesis


 • Authors : Giáp Thị Hải Linh;  Advisor : La Thế Vinh; Hoàng Anh Tuấn (2016)

 • Tổng quan vai trò của silic trong thâm canh công nghiệp, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Nêu phương pháp nghien cứu và thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu tổng hợp nano SiO2 từ Axit H2SiF6 và thủy tinh lỏng; nghiên cứu tính hấp phụ của nano silica đối với sắt, nhôm di động để hạn chế hiện tượng cố định lân trong đất,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hoàng Ly;  Advisor : Lê Xuân Thành (2016)

 • Tổng quan titan dioxit, chế tạo chất màu titan dioxit từ khoáng ilmenite, chế tạo vật liệu quang xúc tác trên cơ sở titan dioxit. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả xác định đặc tính của nguyên liệu ilmenite, nghiên cứu điều chế TiO2 từ quặng ilmenit, nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2.

 • Thesis


 • Authors : Dương Văn Tùng;;  Advisor : Nguyễn Minh Hệ (2016)

 • Tổng quan về khai thác, chế biến mực khô ở tỉnh Bình Định; đặc điểm sinh học của mực đại dương, công nghệ và thiết bị sấy mực; năng lượng vi sóng và ứng dụng trong công nghệ sấy; ứng dụng của vi sóng. Giới thiệu thiết bị sấy vi sóng qui mô, quy trình sấy mực bằng máy sấy vi sóng, các chỉ tiêu chất lượng của mực sấy. Kết quả đồ thì quá trình sấy mực bằng vi sóng, bảng đánh giá...