Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Ngọc Ánh;  Advisor : Trần Xuân Việt (2010)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC và phương pháp chế tạo các sản phẩm cơ khí ứng dụng công nghệ CAD/CAM - CNC. Tổng quan về phần mềm MasterCam X3. Mô phỏng quá trình gia công chi tiết dạng trục bằng phần mềm MasterCam X3 và thực hiện quá trình gia công trên máy tiện CNC Emco Concept Turn 450. Mô phỏng quá trình gia công chi tiết bằng phần mềm MasterCam X3 và thực hiện ...