Search

Current filters:Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Hoàng Hải;  Advisor : Hoàng Văn Gợt; Trần Văn Địch (2012)

  • Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định các đặc tính của các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.