Search

Current filters:





Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Sout Chay Soar Vi Xay;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2008)

  • Tổng quan về máy phay CNC BRIDGEPORT-TC1. Kỹ thuật lập trình máy phay CNC. Nghiên cứu lập trình Macro A và Macro B. Ứng dụng triển khai chương trình Macro cho trung tâm gia công BRIDGEPORT-TC1 để mở rộng khả năng của máy.