Search

Current filters:Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Như Lương;  Advisor : Tăng Huy (2012)

 • Trình bày khái quát đặc điểm tính năng kỹ chiến thuật của súng máy phòng không 12,7mm và cụm tì vai. Tổng quan về CAD/CAM và cơ sở lập trình gia công với hệ điều khiển CNC. Tìm hiểu về phần mềm Topsolid và ứng dụng phần mềm tại Việt Nam. Ứng dụng phần mềm Topsolid để gia công sản phẩm khuôn dập tỳ vai súng 12,7mm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Việt;  Advisor : Nguyễn Huy Ninh (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC. Một số ngôn ngữ lập trình tự động và khái quát về ngôn ngữ APT. Cơ sở lý thuyết xây dựng phần mềm CAD/CAM. Phần mềm BK CAM 2.0.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tình;  Advisor : Trần Văn Địch (2012)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Nguyên tắc thiết lập hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Các thành phần cơ bản của FMS. Xác định thành phần thiết bị của hệ thống FMS và thiết kế hệ thống FMS.

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Tiến Dũng;  Advisor : Đào Duy Trung (2012)

 • Trình bày tổng quan về kỹ thuật CAD/CAM/CNC và cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuẩn bị công nghệ. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Ứng dụng cơ sở dữ liệu thuộc tính vào thực tiễn.