Search

Current filters:
Discover

Subject

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Thị Khánh Hoa;  Advisor : Nhữ Phương Mai (2010)

  • Trình bày tổng quan về độ nhăn đường may trong quá trình gia công: cơ sở lý luận về độ nhăn đường may trong quá trình gia công, nghiên cứu về phụ liệu, thiết bị thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu biến dạng của vải dưới tác dụng của tải trọng khác nhau: mô hình cơ học biến dạng của sợi khi dệt, mô hình cơ học biến dạng của vải khi may, ứng dụng phần mềm RDM tính toán, kết quả nghiên&#x...