Search

Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phan Văn Liên;  Advisor : Trần Văn Địch (2013)

  • Trình bày tổng quan về điều khiển số và lịch sử phát triển của máy CNC; Lập trình trên máy phay CNC; Giới thiệu trung tâm gia công TNV - 40A; Ứng dụng phần mềm MASTERCAM gia công chi tiết thép 45 có bề mặt phức tạp trên máy Phay CNC TNV- 40A.