Search

Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : An Quốc Khánh;  Advisor : Phạm Văn Lang; Bành Tiến Long (2013)

  • Giới thiệu các nguyên lý gia công tạo hình bề mặt; tổng quan công nghệ gia công tia lửa điện; năng suất gia công; các phương pháp, hiện tượng xấu khi gia công tia lửa điện. Nêu cơ sở lý thuyết và lựa chọn các thiết bị thí nghiệm. Nghiên cứu chất lượng bề mặt chi tiết gia công trong cắt dây tia lửa điện.