Search

Current filters:
Discover

Subject

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Tuấn;  Advisor : Trịnh Minh Tứ (2014)

  • Tổng quan về lô sâu và một số phương pháp gia công lỗ sâu. Các công nghệ gia công lỗ sâu chính xác. Giới thiệu dụng cụ và thiết bị gia công lỗ sâu. Thiết kế chế tạo và thử nghiệm mũi khoan lỗ sâu.