Search

Current filters:
Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Thắng;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2011)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ dập khối. Nghiên cứu sự mất ổn định và sự hình thành khuyết tật "gấp". Thiết lập mô hình tính toán quá trình biến dạng dẻo trong bài toán chồn. Nghiên cứu bài toán dập khối chi tiết ống nối và bánh răng côn răng thắng