Search

Current filters:
Discover

Subject
Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Du;  Advisor : Trương Hoành Sơn (2015)

  • Tổng quan về gia công tinh bề mặt hình học phức tạp trong kỹ thuật. Cơ chế tạo hình bề mặt chi tiết gia công bằng dao phay đầu cầu. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt chi tiết phay tinh. Thực nghiệm phay tinh bề mặt theo các kết quả nghiên cứu.