Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Tạ Thanh Nam;  Advisor : Lê Hữu Chiến (2008)

  • Tổng quan về các hệ thống tạo và kiểm soát sức căng sợi trên các thế hệ máy ống. Thiết kế hệ thống điều khiển thông qua sơ đồ nguyên ký mạch cho vi xử lý Atmega 16, mạch cầu H và hệ thống giảm thiểu sức căng sợi. Đưa ra hệ thống giảm thiểu dao động sức căng sợi trong quá trình quấn ống tốc độ cao.

  • Thesis


  • Authors : Nhữ Thị Kim Chung;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh (2008)

  • Tổng quan về các phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp của sản phẩm. Xây dựng các phương án thiết kế bộ quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn góp phần nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng để đảm bảo cho những sản phẩm sản xuất trong nước đáp ứng được.

  • Thesis


  • Authors : Trần Duy Lạc;  Advisor : Cao Hữu Trượng (2007)

  • Tổng quan về vật liệu dệt chống tia UV, áp dụng phương pháp đánh giá khả năng chống tia UV của vật liệu dệt trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu lựa chọn vải bông thử nghiệm, thí nghiệm mẫu vải với các thông số thay đổi nhiệt độ.