Search

Current filters:


Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hoa Hồng Tươi;  Advisor : Lã Thị Ngọc Anh (2012)

 • Xây dựng các phương trình hồi quy tuyến tính thể hiện tương quan giữa các kích thước đo phần trên cơ thể trẻ em trai lứa tuổi tiểu học. Tính toán chỉ số cơ thể, chỉ số thân, chỉ số Skélie của trẻ em trai lứa tuổi tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Xác định tỷ lệ phần trăm một số phần cơ thể với chiều cao đứng. Đánh giá được đặc điểm hình thái và sự phát triển&#x...

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hoàng Thuỷ;  Advisor : Nguyễn Thị Lệ (2011)

 • Trình bày tổng quan về độ rủ của vải, các phương pháp đo độ rủ của vải, các yếu tố ảnh hưởng đến độ rủ của vải và các nghiên cứu. Trình bày chi tiết về các loại vải và mẫu thực nghiệm, cách tạo mẫu có đường may, cách xác định hệ số rủ, số lượng nếp gấp và hình dáng bóng rủ của mẫu. Các kết quả thực nghiệm đo được, xử lý các kết quả với sự hỗ trợ của phần mềm excel,&...

 • Thesis


 • Authors : Trần Nguyên Lân;  Advisor : Trần Bích Hoàn (2011)

 • Trình bày tổng quan: sự phát triển của nhân trắc học trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm tâm sinh lý và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của học sinh lứa tuổi 15-17, đặc điểm nhân trắc học phần dưới cơ thể nam, phương pháp nghiên cứu. Nội dung, phương pháp, chương trình nghiên cứu, các dấu hiệu nhân trắc, xử lý kết quả nghiên cứu. Xử lý và phân tích kết quả nghiên cứu: đặc điểm&#...