Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hảo;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh (2016)

 • Tổng quan chung về quần chỉnh hình tạo dáng và các yêu cầu của quần chỉnh hình tạo dáng; một số nghiên cứu về quần chỉnh hình tạo dáng; các yêu cầu đối với vải sử dụng làm quần chỉnh hình tạo dáng và phương pháp đánh giá các yêu cầu này. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát một số mẫu quần chỉnh hình tạo dáng đang có trên thị trường

 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Tâm;  Advisor : Nguyễn Thị Thúy Ngọc (2015)

 • Khái quát chung về tính tiện nghi của trang phục, ảnh hưởng của vật liệu vải đến tính tiện nghi của trang phục, về vải jean và quần jean. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả so sánh và đánh giá thông số kỹ thuật vải thực nghiệm trước và sau giặt, xác định một số đặc trưng tiện nghi của các mẫu vải, so sánh đặc trưng tiện nghi của các mẫu vải sau giặt với các chế độ giặt khác&#...

 • Thesis


 • Authors : Nhữ Thị Kim Chung;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh (2008)

 • Tổng quan về các phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp của sản phẩm. Xây dựng các phương án thiết kế bộ quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn góp phần nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng để đảm bảo cho những sản phẩm sản xuất trong nước đáp ứng được.

 • Thesis


 • Authors : Chu Thị Ngọc Thạch;  Advisor : Chu Diệu Hương (2015)

 • Sơ lược về sản phẩm quần định hình thẩm mỹ, vải dệt kim, một số tính chất cơ lý của vải dệt kim đan ngang, một số ứng dụng của vải dệt kim. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát thị trường về sản phẩm định hình, xác định thông số công nghệ của sản phẩm thí nghiệm, nghiên cứu xây dựng công thức thiết kế quần định hình thẩm mỹ,...