Search

Current filters:Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Xuân Mai;  Advisor : Lã Thị Ngọc Anh (2015)

 • Lịch sử phát triển của găng tay, môi trường ni tơ hóa lỏng, đặc điểm cấu tạo của các xương và cơ bàn tay, phương pháp xác định của kích thước bàn tay, phương pháp thiết cứu, gia công. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu, thiết kế vật liệu may găng tay

 • Thesis


 • Authors : Chu Thị Ngọc Thạch;  Advisor : Chu Diệu Hương (2015)

 • Sơ lược về sản phẩm quần định hình thẩm mỹ, vải dệt kim, một số tính chất cơ lý của vải dệt kim đan ngang, một số ứng dụng của vải dệt kim. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát thị trường về sản phẩm định hình, xác định thông số công nghệ của sản phẩm thí nghiệm, nghiên cứu xây dựng công thức thiết kế quần định hình thẩm mỹ,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Trần Thị Minh Kiều (2015)

 • Mô hình hóa bề mặt chây váy nữ bó sát từ các ảnh quét 3D cơ thể. Sử dụng các đường cơ sở chân váy nữ trên mẫu 3D thực nghiệm, xây dựng công thức toán học các đường cong ngang 3D của lưới trang phục. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn đối tượng bằng phương pháp đo truyền thống, kết quả thu thập dữ liệu quét 3D, kết quả xây dựng lưới trang phục bó sát,...