Search

Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Chu Thị Ngọc Thạch;  Advisor : Chu Diệu Hương (2015)

  • Sơ lược về sản phẩm quần định hình thẩm mỹ, vải dệt kim, một số tính chất cơ lý của vải dệt kim đan ngang, một số ứng dụng của vải dệt kim. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát thị trường về sản phẩm định hình, xác định thông số công nghệ của sản phẩm thí nghiệm, nghiên cứu xây dựng công thức thiết kế quần định hình thẩm mỹ,...

  • Thesis


  • Authors : Lê Đức Toản;  Advisor : Ngô Chí Trung (2012)

  • Trình bày nghiên cứu thực nghiệm quét 3D trên máy quét LC-16 3D. Nghiên cứu xây dựng mô phỏng 3D cơ thể nữ từ dữ liệu quét để tạo mô hình manocanh ảo nhằm tiến hành thực nghiệm thiết kế mẫu cơ bản váy nữ trực tiếp trên mô hình. Thiết kế mẫu cơ bản váy nữ bằng phương pháp thiết kế 2D áp dụng hệ công thức của khối SEV để kiểm chứng. Xây dựng mô hình ảo người - quần áo. Xác ...