Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Trần Thị Minh Kiều (2015)

  • Mô hình hóa bề mặt chây váy nữ bó sát từ các ảnh quét 3D cơ thể. Sử dụng các đường cơ sở chân váy nữ trên mẫu 3D thực nghiệm, xây dựng công thức toán học các đường cong ngang 3D của lưới trang phục. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn đối tượng bằng phương pháp đo truyền thống, kết quả thu thập dữ liệu quét 3D, kết quả xây dựng lưới trang phục bó sát,...