Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Tuấn;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh; Một số phương pháp điều chế số dùng trong thông tin vệ tinh; Trình bày các vấn đề về mã Turbo tính toán đường truyền và thiết kế trạm vệ tinh mặt đất Viettelsat 1

 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Lan;  Advisor : Trần Đức Hân (2005)

 • Nghiên cứu về các công nghệ chủ chốt sử dụng trong mạng NGN và cấu trúc thực tiễn mạng NGN của VNPT

 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết mạng CDMA; Nguyên lý đa truy nhập phân chia theo mã CDMA; Từ đó đi đến thiết kế, xây dựng , quy hoạch và triển khai mạng CDMA2000 1x thực tế, có tính khả thi.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Hà Trung;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về máy gia công CNC và nghiên cứu, thiết kế động lực học máy CNC Mini. Thiết kế hệ thống điều khiển và phần mềm điều khiển cho máy CNC Mini.