Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đình Ảnh;  Advisor : Nguyễn Chí Hưng (2014)

  • Tổng quan về phương pháp cắt plasma. kỹ thuật điều khiển số và máy CNC. Giới thiệu phần mềm Mach3. Tính toán, thiết kế chế tạo máy cắt plasma. Lắp ráp hiệu chỉnh và chạy thử máy cắt plasma..

  • Thesis


  • Authors : Kiều Duy Trường;  Advisor : Lê Thanh Sơn (2013)

  • Trình bày tổng quan về máy và dụng cụ tổ hợp để gia công lỗ cơ sở lý thuyết cắt gọt gia công lỗ; nghiên cứu, thiết kế dao tổ hợp BTA gia công lỗ xilanh; nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhấp nhô bề mặt chi tiết sau khi gia công thép C15 bằng dụng cụ tổ hợp BTA sản xuất tại Việt Nam.