Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Đà;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2015)

  • Tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng. Giới thiệu về hệ thống điều khiển phân tán và hệ thống điều khiển PLC trong công nghiệp. Công nghệ công đoạn nghiền liệu thô nhà máy xi măng Bút Sơn - Hà Nam. Xây dựng cấu hình hệ thống và lập trình điều khiển. Thiết kế giao diện và mô phỏng.

  • Thesis


  • Authors : Lê Mạnh Hùng;  Advisor : Bùi Đăng Thảnh (2015)

  • Giới thiệu công nghệ trộn phụ gia nhựa đường theo công nghệ carboncor, thiết kế hệ thống đo lường điều khiển trộn phụ gia nhựa đường, thiết kế và xây dựng các phần tử trong hệ thống, các phương pháp xử lý tín hiệu và điều khiển quan trọng trong hệ thống, thử nghiệm hệ thống trong phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu và hướng phát triển.