Search

Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Hà Trung;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2008)

  • Giới thiệu tổng quan về máy gia công CNC và nghiên cứu, thiết kế động lực học máy CNC Mini. Thiết kế hệ thống điều khiển và phần mềm điều khiển cho máy CNC Mini.