Search

Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Ngọc Hiếu;  Advisor : Trần Văn Địch (2009)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC. Giới thiệu các máy phay CNC của dự án EMCO. Lập trình với hệ Fanuc 21MB. Lập trình với hệ Sinumerik 810D/840D. Trình bày các kết luận và hướng phát triển của đề tài.