Search

Current filters:Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Sơn;  Advisor : Lê Đức Bảo; Đinh Văn Chiến (2015)

  • Tổng quan về lý thuyết bôi trơn, bạc trượt và khảo sát công nghệ chế tạo hợp kim nhiều lớp làm bạc trượt. Nghiên cứu, thử nghiệm, tính toán, thiết kế, mô hình thử mòn bạc bimetal.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Sơn;  Advisor : Lê Đức Bảo; Đinh Văn Chiến (2015)

  • Tổng quan về lý thuyết bôi trơn, bạc trượt và khảo sát công nghệ chế tạo hợp kim nhiều lớp làm bạc trượt. Nghiên cứu, thử nghiệm, tính toán, thiết kế, mô hình thử mòn bạc bimetal.