Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2016)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về viễn thông & thu cước dịch vụ viễn thông, phân tích thực trạng công tác thu cước Viettel tại Chi nhánh Hà Nội và đề xuất một số giải pháp khắc phục các bất cập đã phát hiện