Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor : Lê, Thị Anh Vân (2016)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, phân tích và đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Xuyên, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và hoạch định những giải pháp hữu hiệu giúp Công ty Điện lực Phú Xuyên hoàn thiện, nâng...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor : Phạm, Thị Nhuận (2011)

  • Luận văn trình bày tổng quan về năng lượng gió, tuốc bin gió và phương pháp tính giá điện gió, nêu thực trạng điện gió tại Việt Nam và thế giớ từ đó đề xuất các chính sách hỗ trợ dự án phong điện tại Việt Nam