Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Hà Thành Chung;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2018)

  • Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay: tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang. Đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Tuyên Quang.